دانلود فایل تحقیق در مورد پروژه محیطهای چند رسانه ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحقیق در مورد پروژه محیطهای چند رسانه ای :

PDF چیست ؟

سوالی که اول ممکن است به ذهن بسد این است که PDF فایل چیست؟
PDF از حروف portable document file گرفته شده است که بوسیله شرکت Adobe در دسترس همگان قرار گرفته است. این رمت ها از سال 1993 برای استانداردهای اینترنت و همچنین توزیع های الکتریکی مورد استفاده قرار گرفت و تا کنون نیز شمار بسیار زیاذی از ذاینگونه فایلها بر روی وب موجود است.

PDF فایل ها بوسیله نرم افزارهایی که به اصطلاح portable document software گفته می شوند به وجود می آیند.
ویژگی خاص فرمت ها به همراه داشتن image,graphic , text در code اصلی فایلشان است. در واقع PDF فایلها , style هایی که به آن اضافه می شودجزو فایلهایی منحصر بفرد محسوب می شوند.

برای چه از PDF استفاده می کنیم؟

علت اصلی استفاده از فرمت های PDF حجم کم اینگونه فایلها در مقایسه با فایلهای HTML هم نوع خود است. PDF فرمت ها فشرده POSTSCRIPT می باشد که می تواند DOCUMENT با تمام ویژگیها را شامل شود که در HTML چنین کاری مقدور نیست.

تاریخچه PDF format

1980-2001

(1980) ساخت اساسیها

انقلاب نشر را بر روی صفحه ویندوز شعله ور کرد.

برای اکثر موارد چاپی شمرده می شود اما خیلی مناسب برای استفاده محاوره ای نیست. postscript

خواهد بود.pdf قالب فایل هوشمند بعنوان شکل بعدی اساس

داستان آغاز می شود.1991-1993

)92 ایجاد شد. (بهترین جایزه پاییز1993 نامیده میشود در تابستان carousl کد آن Acrobat 1

در پست اسکریپت پشتیبانی شد. hypertext

پست اسکریپت نسخه 2 را حمایت می کند. Acrobat Distiller 2.0

توسط ادیسون وسلی منتشر شد.pdfکتاب مرجع

قیمتی در حدود 50 دلار داشت.Acrobat Reader

سا ز گارهای قبلی:1994

آغاز بکارکرد.pdf 1.1 همراه با Acrobat 2, 1994 در سپتامبر

را پشتیبانی می کند. plugin واسط کاربرAcrobat

دیسکها قرار دادند.PDF مستندات فنی را در قالب (ADA) توسعه دهندگان وابسته

قرار دادند.CD درPDF مراجع ذی صلاح مالیات آمریکا مستندات اداری را در قالب

رمزسازی و جستجو و اتصال به وب را پشتیبانی می کند.Acrobat

بصورت مجانی در دسترس است.Acrobat

CompuServe توافقات طبقه شده برای

حمایت برنامه کاربردی وپذیرش کاربر 1995

گرفتن نسخه 1 با 4000 دلار آمریکایی که خصوصیا ت زیر را داشت:

فقط انگلیسی است
کاراکترهای خاص اروپایی را در بر نمی گیرد.
فقط سیاه و سفید است.

را برای اهداف تفسیر و مرور و بازبینی شروع کردند. Acrobat

نیز می باشد.prepressتنها برای تبدیل مستندات نمایش نیست برای قرار دادن داده در دایره

را پوشش می دهد Web , Adobe (1996)

در وب ظاهر می شود.pdf مستندات

ایجاد شد.html , pdf اتصال بین

روانه بازار شد.Amber با کد نام Acrobat3

اتصال وب و صفحه در یک زمان انجام گرفت.

ممکن نبود.pdf بارگذاری صفحا ت خاص

به باراز آمد.pdf برای مرور Netscapeمجانی plugins

بیش از یک موقعیت بازار (1997)

آکروبات گسترش می یا بد.plugins بازار

پویا بر روی سرور قرار می گیرد. PDF

در دسترس همگان قرار می گیرد.Pdflib نسخه های

غیر محاوره ای تولید می شود. PDF

اختصاص می یابد.Pdf , Acrobat یک روز کامل به sybold سمینارهای

پشتیبانی می کنند اما هنوز بی نقض نیستند.pdf برنامه های کاربردی از

در بی خبری مانده اند.MS OFFICEکاربران

ابتدایی به صورت تقریبا شکسته وبسایت را بارکذاری می کنند.Pdfmark

جدی می شود(1998)

:PDF برای ورود Pagemaker – Plug in

جنبه وسیع شده اما برای ااستفاده کاربری محدود گشته است.

(زمینه)

منتشر کرده اند. Prepressبرای PDF متخصصان سویسی وآلمانی یک کتاب جامع در مورد

برای سهولت انتخاب نیاز است.Distiner به پرونده های

کار نمی کنند.quark press و تزئینات ما با وجود مشکلات PDF ترکیب

و توزیع آگهی را محدود می کنند.PDF موانع سایز صفحه سرویس دهنده اعمال

مدیریت ذرات رنگ فقط به صورت ابتدایی ممکن است.

مشکلات فونت تغیر داده شده نه پیش نمایش جدا.

محققان سویسی و آلمانی یک کتاب جامع در مورد PDF برای Prepress منتشر کردند.

ـ به پروندههای Distiner برای مدیریت سهولت انتخاب نیاز دارد.

ـ سهولت ورود PDF به برنامههای کاربردی DTP عمدهای نیازمند بود.

ـ ترکیب PDF و تزئینات ما با وجود مشکلات Quark press کار نمیکنند.
ـ خلاصهسازی, نشانههای خلاصه کننده و پس دادن رنگ از دست میروند.
ـ موانع سایز صفحه سرویس دهنده اعمال PDF و توزیع آگهی را محدود میکنند.
ـ مدیریت ذرات رنگ فقط به صورت ابتدایی ممکن است.
ـ مشکلات فونت تعبیه شده ـ نه پیش نمایش جدا

Pluginهای Acrobat محکم برای وظیفه Prepress:

ـ Enfocus cneck up همه خصوصیات مربوط فایل PDF را چک میکند ( پیش نمایش)
Quite lmposinf اعمالی در حد استعطاعت به وسیله Acrobat تحویل میدهد.
Lantana crader jack جداسازی رنگ را فراهم میکند. (نفوذ گری در جداسازی RTP)
ـ Enfocus pitstop برای نمایش محتویات صفحه
Ayfa اولین جریانهای کاری سیستم Apogce مبتنی بر PDF را ارائه میدهد.
ـ کمپانیها شروع به فروختن PDF در سطح WEB کردند.
ـ از طریق رمز سازی امتیازات تجاری را حمایت میکند.
ـ تولیدات ثانویه شکافهای کاربردی در Acrobat را پر میکند.
ـ plugin های متغیر
ـ plugin ویرایشی
ـ ابزارهای بسیاری میزان زیادی از اسناد PDF را رسیدگی میکنند. ـ پردازش دستهای

1999 Acrobat 4 از راه میرسد

Acrobat Exchange , یک برنامه کاربردی که در بستهکاربردی وجود داشت, که هم اکنون “Acrobat” نامیده میشود.
ـ حمایت از microsoft office
ـ افت و تأخیر تولید PDF برای کاربران نوآموز
ـ بهبود تغییر و جنبههای نشانه گذاری
ـ امضای دیجیتالی و مقایسه اسناد

ـ perpress :
* پروندههای Distiter
*استفاده prepress هنوز به خاطر تعداد زیادی اشتباه سخت محدود شده است.

یکپارچهسازی اینترنت:

تسخیر وب Acrobat را به عنوان یک مرورگر وب میسازد و محتویات Html به عنوان یک فایل PDF نگهداری میکند.
ـ micrsoft به طور غیر عمدی یک فایل PDF روی سرویس دهنده WEB خود قرار داد. (کشف شد بوسیله karl de Abrew )

1999: بین المللی کردن

ـ Acrobat 4 در انواع نسخههای مختلفی قرار میدهد.
ـ یونیکد در قالب فایل و نرمافزار حمایت میکند.
* unicade به آسانی برای عناصر ابر متن در دسترس است.
* فونت بر جای مانده postscript هنوز هم از پشتیبانی کامل برای توضیحات صفحه میکاهد.
* فونت CID زبانهای چینی و ژاپنی و کرهای پشتیبانی میکند.
* Adobe به طور مجانی یک مجموعه از فونتهای CJK را توزیع میکند.
* نمایش نسخههای Acrobat بدون CJK و چاپ مستندات آسیایی

2000: جهان واقعی

ـ مشکلات با Acrobat 4
ـ با مشکلات جدی در استفاده perpress
ـ فقدان چندین macintosh plugin
ـ Adobe Acrobat distiter خروجی post Adobe Frame marker را وقتی که راه انداز چاپگر استفاده میشود را دوست ندارد.
ـ Acrobat 4.s زمینههای بسیاری را مورد اشاره قرار میدهد اما:
* تأخیر زیاد در تحویل
* نسخه آسمانی Acrobat 4.s در may 2000 رسید. پس از شش ماه آگهی و بعد از تلفنهای زیاد.
* Acrobat 4.s به وسیله Acrobat 4.s به روز آورده میشود اما شما واقعاً نیاز نخواهید داشت.
* احساس سردرگمی هنگام استفاده از کلمات (اصلاحات) تجاری, قابلیت دسترسی و شماره گذاری ایجاد میشود.

2000: PDF در prepress

ـ چندین راه حل نتیجه (انتهایی) جریان کاری در دسترس هستند.
ـ Agfa Apogcc ـ Heaidelbergrcrco Princrgy ـ Sciten Brisque
ـ امتیازات Plugins در دسترس
ـ چاپ دادههای متغیر: PPNL , PDF و سایر قالبیتها را در بر میگیرد.
ـ تکمیل استاندارد PDF/ X برای مبادله و prepress
ـ هنوز تلاش دیگری در لیستهای وظیفه استاندارد وجود دارد: قابلیت تعریف (JDF)
ـ قابلیت ویرایش PDF

2000 تأثیر PDF برروی Web

ـ کابرد PDF روی اینترنت ماورای توده بحرانی است.
* 100 میلیون طبق کپی از Acrobat Reader روی web بارگذاری شده است.
* بر طبق Stot market , 36% همه کاربران Netscape و plugin نصب شده Acrobat را دارند. درمرتبه پنجم بعد از (Realplayer plugins , Beatink , Qick time, Avc)
(تعداد جستجوهای که در Altavista با موفیقت برخورد میکنند (فقط اسناد) HTML مورد جستجو واقع شدهاند)
ـ S6ML = 275000
ـXML 665000 ـ Postscrip S2400

2000 : PDF در طرف سرویس دهنده

ـ افزایش تقاضا برای تولید PDF در روی سرویس دهنده
ـ سرویس دهنده Acrobat Distiller برای استفاده برروی اینترنت و اینترانت اعلان شد.
ـ سیستمهای انتشار مثبتی بر XML:
2000 مدیریت متن و دستکاری آن در XML
2001 ارائه کاربر در ابتدا در قالب HTML و XML به علاوه Style Sheet
2002 ارائه کاربر (در نهایت) در PDF
PDF LIB: PDF روی سرویس دهنده ایجاد میکند.
ـ آسانی و وضوح برای استفاده API
ـ در جفت از ایستگاههای کاری حمایت شدند (پشتیبانی شدند)
ـ تنوع زیادی از زبانهای برنامهسازی و محیطهای web پشتیبانی شدند.

تولید سریع PDF

ـ برای اطلاعات بیشتر سایت www. PDFlib.com را ببنید.

2000 – سرویس گیرندههای متناوب

Acrobat Viewersبرای Java :
* قسمتی از ایستگاههای کاری * تکنولوژی و منبع مختصر میشود * محدود در عمل plagins در دسترس نیست.
PDF روی PDA ها:
Ansyr Primer برای windowse CE: نسخههایی از PC های جیبی و سیستم عامل Plom اعلام کردهاند.
ـ نمونه PDF را با استفاده از اندازه صفحه Plam جور میکند.
ـ سرویس دهنده Adobe PDF, (ADS) را به HTML تبدیل میکند (قابلیتهای مبتنی بر پوش نمایی برای مرور و بازبینی سرویس گیرنده غیر مطلع از PDF)
2000: PDF و اشبای الکترونیکی (E- Thing)
Adobe اصلاح cpaper را برای استفاده میکند.
خرید و بی Acrobat و PDF تجارتی : فروش کدگذاری شده PDF روی وب
PDF های خریداری شده به یک ماشین مخصوص, یا دیسک یا سیستم عامل خاص وابسته هستند.

کتابهای الکترونیکی به وسیله PDF:

Gloss book Reader : Acrobat Reader به وسیله یک پوشش کتابی و سیستم توزیع شده بستهبندی شده است. هر کتابی به Reader اختصاص یافته است.
سخت افزار با پشتیبانی PDF توکار و صفحه نمایش دو برابر
ـ تکمیل استانداردهای کتابهای الکترونیکی
2003 کتاب الکترونیکی گسترده (OEB) قالب مبتنی بر CSS, XML
2004 تبدیل کتاب الکترونیکی (EBX): یک قالب متن نیست اما یک سیستم توزیع مخفی که توسط PDF به کاربرده شده است.
2000: PDF خوب به نظر میرسد, اما هدف مندی مجدد محتوای PDF هنوز مشکل است:
* با وجود نگهداری کامل صفحه بندی, Acrobat هنوز در مورد محتوای متنها نمیداند.
2005 فحات, متونها, خطها (سطرها) , آنها همه چیزهایی هستند که باید در جایی قرار داده شوند.
2006 مرورهای متفاوت متن (نمایش در مقابل چاپ)
2007 PDF ظاهر را ضمانت میکند ولی در ساختار را نادیده میگیرد.
کاربران میخواهند که:
1 برش و جایگذاری با وجود ایجاد ایستگاه کاری , فونت و رمز گذاری
2 متن استخراج میشود بنابراین میتواند استفاده مجدد شود (مثال خطوط تیره را حذف کند, ستونهای متن متصل را گرد هم آورد)
3 ابزارهای ثانویه برای تبدیل و استخراج خوب هستند, اما باید به طور مکاشفهای به کار روند.

لینک کمکی